Sunday, November 09, 2014

ραντεβού

Κυριακή πρωί και οι επισκέψεις σου είναι κατά ένα μυστήριο τρόπο μαγικές.
Σε νιώθω παρ' όλη την διαφορετικότητα και την απόσταση.

No comments:

Post a Comment